Critical Event Management

Vi på Everbridge hjälper 3500 organisationer och 200 miljoner människor med tidskritisk kommunikation. Med våra 15 datacentraler och unika appar sänds över 2 miljarder meddelanden varje år.  Exempel på några av våra integrerade system och deras användningsområde:

Mass Notification (MN) – Larma 1000-tals omedelbart, manuellt eller automatiskt, via app eller pc, via karta eller fördefinierade scenarion – du kan till och med övervaka twittertrafiken i ett geografiskt område och generera automatlarm ifall ett visst ord twittras. Flera kopplingar till andra system såsom International SOS (Traveltracker) finns tillgängliga.

Safety Connection (SC) – Låt anställda checka in och visa var de befinner sig. Koppla passersystem, wifi-noder mm för större noggrannhet av positionering. SOS-knapp och spårningsfunktion i otrygga miljöer för Era anställda/studenter ingår. De kan skicka larm till larmcentral/säkerhetsavdelning med koordinater, ljud och film för att snabbt kunna få hjälp.  Se var Era anställda i utlandet är och vilka flyg/hotell de bokat sig på.

IT Alerting – När IT systemen fallerar är affärsverksamheten i fara och kunder blir frustrerade.

För att minimera inverkan behöver du se till att rätt IT-personal engageras så fort som möjligt, att ledningenblir informerad och att påverkade kunder får en tydlig och kundvänlig information.

IT Alerting är en kraftfull produkt för IT-avdelningen som hanterar stora mängder fel och status meddelanden. Agera snabbare och minimera avbrottstiden.

Koppla felmeddelanden till rätt mall och mottagare för automatisk larmning eller konferenssamtal. Inbyggd kalenderfunktion, färdiga kopplingar till ServiceNow, BMC Remedy, RemedyForce, HP Service Manager mfl.

Crisis Commander (CC) – Krisledningens system för kris-/kontinuitetshantering. Lägesbild, logg, krisplaner, dokumentarkiv och larmsystem. Ett komplett krishanteringssystem i Er ficka.

apparpuff